GEA ProManure E2950 animation - Produser din egen gjødsel og reduser utslipp samtidig.

October 23, 2023
Verden må produsere mer mat og redusere utslippene. Bønder trenger løsninger som forbedrer deres produksjon og miljøpåvirkning, og kombinerer miljømessig bærekraft med økonomisk bærekraft.

GEAs ProManure E2950 Gjødselanriker muliggjør lokal produksjon av gjødsel kun ved bruk av husdyrgjødsel, luft og elektrisitet, – skadelige utslipp reduseres kraftig samtidig som avlingen forbedres.