Klaus Fischerkeller, Duitsland - 33 Years Campaign

September 07, 2020
"Gezondere koeien en een langere levensduur, zo heeft het GEA automatisch voersysteem geholpen de beste prestaties van mijn koeien te bereiken."