Mestverrijker - GEA ProManure E2950

January 22, 2024
Een oplossing die lokale productie van meststoffen mogelijk maakt met alleen drijfmest van vee, lucht en elektriciteit – waardoor schadelijke emissies drastisch worden verminderd en tegelijkertijd de gewasopbrengst wordt verbeterd.