Simone Verhoeven over de samenwerking met GEA dealer Schipper FarmTech

March 30, 2021
Simone Verhoeven vertelt over de samenwerking met GEA dealer Schipper FarmTech uit Putten